Volvo Cars utveckling av Självkörande bilar

december 1, 2022 18:12:12 Sven-Göran Olsson

Genom Jan-Olof Axelsson fick vi på dagens Idrottscafé en fin inblick i hur Volvo Cars nu håller på att utveckla självkörande bilar. Jan-Olof Axelsson jobbar på Volvo Cars dotterbolag zenseact.  Som V&V Manager ansvarar han där för test och validering av den programvara de tar fram. Det är nämligen all programvara till de självkörande bilarna som de tar fram. För detta arbetar 600 personer på zenseact.

Volvo och Autoliv hade ett samarbete runt 2010 för detta men de gick skilda vägar och då skapades zenseact. Autoliv var allt för inriktat på att snabbt få fram produktion av produkter för detta medan Volvo insåg att denna utveckling kommer att ta längre tid och längre uthållighet. Autoliv skapade då Vioneer och Volvo zenseact.

Vioneer jobbar idag med det som kallas ADAS, Advanced Driver Assistance Systems. Detta sitter idag i alla nya bilar och kallas då förarstödssystem såsom krockskydd, ACC (Advanced Crusing Control), avkörningsskydd mm.

zenseact jobbar med AD, Automated Driving, dvs programvara för självkörande bilar.
Målet med deras utvecklingen av självkörande bilar är att helt koppla bort föraren och då göra detta på ett säkert sätt så att antalet döda och skadade i trafiken dras ner till visionen ”Noll”. Deras slogan är Towards Zero Faster. För att komma fram dit jobbar de idag med Lidar-system dvs radar. Detta tillsammans med kameror och laser ger på ett väldigt bra sätt bilen möjligheten att se detsamma som föraren gör.

Inom en framtid kommer de att utrusta ett flertal bilar med denna utrustning för testkörning på delar av allmänna motorvägar i ett land där temperaturen inte går under 5 grC, dvs det finns ingen risk för is på vägen utan man skall ha full bromskraft. I ett senare skede kommer man också att a fram mjukvara så att även dessa situationer kan inkluderas.

Jan-Olof är helt införstådd med komplexiteten i detta men hyser god förhoppning om att det kommer att bli verklighet.

 

Alingsås Bibliotek

  

Sparbanksstiftelsen

Svealund Bygg AB