Årsrapport med Historik

Här kan ni ta del av vad som hänt under 2023 för Idrottscaféet samt historik över alla föreläsare och resor genom åren.

Årsrapport och Historik 2023