Årsrapport med Historik

Här kan ni ta del av vad som hänt under 2022 för Idrottscaféet samt historik över alla föreläsare och resor genom åren.