GDPR

General Data Protection Regulation – dataskyddsförordningen.

Sedan 25 maj 2018 gäller en ny lag GDPR, som skall skydda Dig och Din personliga integritet och ställa högre krav på säkerhet.

Alingsås Idrottshistoriska Sällskap (AIHS) uppfyller GDPR genom följande dokument:

   AIHS Integritetspolicy 
   AIHS_Registerförteckning
   AIHS_Personuppgiftshantering

Har du frågor om föreningens behandling av personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Begäran av registerutdrag 

Du har alltid rätt att begära ett registerutdrag med de uppgifter vi har om dig, dvs information enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen.

Ansökan skickas till Alingsås Idrottshistoriska sällskap
Ange följande uppgifter:

Datum
Namn och personnummer
Din e-postadress vid digital begäran och adress vid begäran via post

Härmed ansöker jag om information enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen.

Din begäran skickas till styrelsen via e-post (alingsasihs@gmail.com) alternativt via brev till AIHS adress.