Idrottscaféet startade upp med Tommy Grapenholm

januari 25, 2024 12:01:02 Sven-Göran Olsson

Idag startade Idrottscaféet upp med att Tommy Grapenholm berättade om nödåret 1869. Tommy inledde med att vissa hur Alingsås såg ut på slutet av 1800-talet. Själva staden bestod av 28 kvarter och resten var Alingsås Socken (idag Landsförsamlingen). T ex ingick inte Nolhaga i Alingsås Stad. Textilindustrin, under ledning av Charles Hill,  hade börjat komma igång så staden hade en begynnande kraftigare utveckling.

Men runt 1869 var det missväxt p g a kalla vintrar och varma och väldigt torra somrar. Detta kulminerade 1869 då det var väldigt mycket tiggerier och kringstrykare i staden. Fattighuset vid fattighusbron inrättade ett härbärge för en natts övernattning av kringstrykare. Där fick de även en pollett som kunde bytas mot en tallrik soppa i den soppkokningsanstalt som inrättades. Från Alingsås Veckoblad refererade Tommy en hel del kring detta. Bl a framgick att under april 1869 serverades på detta sätt soppa till nästan 2000 personer, såväl vuxna som barn. Det var nödår i hela Sverige under 1869 och det året emmigrerade över 30 000 personer främst till USA.

1851 statade Alingsås Fruntimmersförening med syftet att skänka kläder till barn så det var bra klädda i skolan. Pengarna kom från stadens borgare som välvilligt ställde upp på detta. Men 1875 hade nöden minskat så kraftigt, att föreningen roll hade spelat ut. Pengarna flyttades då till en fond som senare utnyttjades för att bygga ut skolhuset i mening att även flickor skulle kunna gå i skolan. Det blev stadens första flickskola.

 

Alingsås Bibliotek

  

Sparbanksstiftelsen

Svealund Bygg AB