Idrottscaféet med Nolhaga Trädgårdar

april 6, 2023 15:04:47 Sven-Göran Olsson

Petra Wernerson från Alingsås Kommun informerade oss i dag om planerna för Nolhaga Trädgårdar.  Hon har tagit fram ett förslag på hur en utformning skulle kunna se ut. Denna baserar sig på hur Nolhaga såg ut under Alströmers och Adelskölds tid då det var ett stort lantbruk med trädgårdarna placerade just nedanför Nolhaga berg. Skissen på bilden är just det förslag Petra och hennes avdelning tagit fram. Just nu arbetar de med att ta fram kostnader för detta samt en tidplan när det skulle kunna genomföras, se bilden. Om det kommer att förverkligas beror på hur politiken ställer sig, men hon är övertygad om att det kommer att genomföras om än under en längre tid. Intresset bland innevånarna och även politiken talat för detta. Man vill juy inte ha ytterligare en långbänk för just Nolhaga Park.

Petra rådde oss även att besöka Nolhaga Slott vid återinvigningen nu i april. Kommunen har restaurerat slottet till en status som liknar Adelskölds period. Vi kommer att möte en kraftfull färgsättning så som det var då. Petra har här gjort förändringarna i trädgården runt slottet. Speciellt gångar och trädgården ner mot parken.

 

Alingsås Bibliotek

  

Sparbanksstiftelsen

Svealund Bygg AB