Brott-Marie Evertsdotter och resan till Burma

november 5, 2023 17:11:11 Sven-Göran Olsson

Britt-Marie Evertsdotter har gjort ett antal resor i Fjärran Östern. I torsdags fick vi på Idrottscaféet ta del av hennes resa till Burma 2013. Burma är ju mest känt för dels militärmakten, dels den stora opiumodlingen. Den allmänna uppfattningen är att det är privata odlingar men enligt BM är det armen som mestadels står bakom odlingarna. Det hävdar i varje fall befolkningen.

F n avverkas skogar i en rasande fart, främst teak-skog. Detta ställer till stora problem.

Aung San Suu Ky har tolkats som Burmas frihetskämpe men har senaste åren naggats i kanten. Efter militärkuppen satt hon i husarrest men släpptes året före de demokratiska valen. Hon vann det valet men militären behöll ett antal platser. Detta kunde göra att Aung avsattes 1 januari 2021 och sattes åter i husarrest där hon fortfarande sitter bakom skyddsstängsel. Aung var med och startade fördrivningen av Rohingyer men militären har efter maktövertagandet ökat fördrivningen kraftigt. Numera avråder UD från att resa till Burma.

Rangoon var tidigare huvudstad i Burma. Där statade BM sin resa. Hon beskrev sin resa med stor inlevelse och kompletterade det hela med mycket beskrivande bilder. Det blev besök på ett antal tempel med stupor och Buddhor i varierande storlek. Många buddhor är helt klädda i bladguld som är en i Burma tillverkas på det gamla traditionella sättet. Den längsta buddhan ligger i Rangoonteplet och är 15 m lång. Det var även mycket fascinerande att få ta del av munkars och nunnors liv. De tar sin dagliga vandring bland befolkningen för att tigga gåvor och mat. Det ingår även i novisernas dagliga arbete. Många barn lever klosterliv som noviser ett par tre gånger under sin uppväxt. Vissa av dem stannar kvar och blir munkar eller nunnor.

Vi tackar Britt-Marie för en mycket väl framförd beskrivning av Burma där lyssnarna andäktigt tog till sig av alla fina beskrivande bilder.

 

Alingsås Bibliotek

  

Sparbanksstiftelsen

Svealund Bygg AB