Alkoholens Historia föredrogs på Idrottscaféet

april 5, 2024 16:04:00 Sven-Göran Olsson

Torsdagen 28 mars hade Idrottscaféet engagerat Tommy Grapenholm för att berätta om alkoholens historia. Bakåt i tiden i Sverige känner vi till mjöd, en blandning av vatten och honung som fick jäsa till en slags öl. Detta dracks flitigt under vikingatiden har vi hört. Annar har alkoholen sitt ursprung i Kina där de lär ha funnits 7000 år f Kr. Till Sverige dök ren alkohol upp under sena Bronsåldern och Medeltiden. Men det först under 1700-talet som det tog riktig fart med et allmänna drickandet av alkohol. Tidigare hade det betraktats som ett allenagörande läkemedel mot allsköns åkommor. Mot början 1800-talet söps det generellt flitigt såväl på jobbet som hemma. Det kunde bli väldigt många snapsar om dagen. Även på riksdagsnivå söps det flitigt. Det var även lönnbränning i stor skala enligt uppgifter 1871, speciellt i skogsbygderna.

I Danmark kom det 1840 en en nykterhetsordning som förespråkade att 4-5 snapsar om dagen kunde vara bra.

Men motreaktionen statade mot slutet av 1800-talet då det urartate till ett ganska hejdlöst drickande med många problem. Där startade många nykterhetsorganisationer. I Alingsås bildades NGTO 1888 och även Blå Bandet och Alströmerlogen. Axel Dickson på Vikaryd startade Ellensdals Blåbandsförening 9 december1885 tillsammans med dåvarande läkare Bratt i Alingsås.

Systembolaget hade sedan sitt ursprung i det tidigare Göteborgssystemet 1920.

För att ytterligare råda bot på alkoholproblemet beslöts i riksdagen införandet av Motboken. Det var Ivan Bratt, kusin till läkare Bratt i Alingsås, som drev igenom detta. Motboken innebar först 1 liter/mån men ökades senare till två liter per månad. Det var bara män som fick full ranson. Ogifta kvinnor med jobb fick halv ranson. Motboken revs 1955. Som ersättning tillkom nu nykterhetsnämnder i alla kommuner. 27 augusti.

1922 var det folkomröstning om förbud. Nej-sidan vann knappt. I Alingsås blev det 903 ja och 930 nej till förbud. Det blev inget förbud.

I hörnet Kungsgatan – Östra Ringatan, nuvarande Direkten Tobakshörnan, låg i slutet av 1800-talet Ekens restaurang, det enda utskänkningsstället i Alingsås på den tiden. Den drevs av källarmästare Ek. Då var det Utskänkningsbolaget som fördelad tillstånden men detta togs 1885 över av kommunen som då gav tillståndet till det nybyggda Stadshotellet. Det blev slutet för Eken.

Tommy gav oss denna torsdag en föreläsning om hur det kunde gå till på den tiden vilket auditoriet tog till sig med stort intresse.

 

Alingsås Bibliotek

  

Sparbanksstiftelsen

Svealund Bygg AB