Åke Aronsson träder in i AIHS styrelse som sekreterare.

april 10, 2024 19:04:45 Sven-Göran Olsson
På årets årsmöte blev styrelseplatsen efter Lars Larsson vakant. Styrelsen fick mandat av årsmötet att utse en ledamot som ersättare.
Åke Aronsson har av styrelsen utsetts att ta platsen. Han träder även in som sekreterare i AIHS styrelse.
 

Alingsås Bibliotek

  

Sparbanksstiftelsen

Svealund Bygg AB