AIHS årsmöte med stipendieutdelning

mars 24, 2023 15:03:58 Sven-Göran Olsson

AIHS årsmöte hölls i Alingsås IF’s klubbstuga och inleddes med parentation över under året avlidna medlemmar. Förhandlingarna leddes därefter av Sven-Åke Mökander med Lars Larsson som sekreterare. Till ordförande valdes Kjell Johansson. Styrelsen i övrigt består av Ronnie Andersson, Hasse Hasselhuhn, Barbro Karlsson, Lars Larsson, Sven-Göran Olson och Kent Gustavsson.

Föreningens årliga stipendier gick till Alingsås HK:s ”Handboll För Alla”.

Styrelsen informerade om föreningens nya lokaler på Norra Strömgatan 5A och det pågående arbetet med inflyttning.

Ur föreningens verksamhetsplan för 2023 kan nämnas fortsatta Öppet Hus i lokalen på N. Strömgatan, Idrottscafé på Mjörnvallen, vår- och höstträffar samt monterverksamheten där olika föreningar i kommunen presenteras. Föreningen bidrar också med material till tidningen Westgötarnas Idrottshistoria samt deltar i föreningsrådet och arbetar vidare med föreningsdokumentation.

Under mötet serverades kaffe och det hela avslutades med att en blomma överräcktes till Sven-Åke Mökander för som vanlig väl utfört ordförandeskap för årsmötet.

På bilden syns HFA’s lagmedlemmarna Joar Olofsson, Tirza Horn, Ronny Sandström och Julia Sandström flankerade av ledaren Heather Andersson samt AIHS ordförande Kjell Johansson.

 

Alingsås Bibliotek

  

Sparbanksstiftelsen

Svealund Bygg AB